TRAJECTEN


Hoe zien de mogelijke trajecten eruit?

Intake:
Voorafgaand aan een coachingstraject vindt er een gratis intakegesprek plaats. Met u wordt de hulpvraag verduidelijkt en het doel vastgesteld. Daarna wordt er in samenspraak bepaald of het beter is om individueel, in groepsverband of beide het coachtraject aan te gaan. Bij coaching on the job trajecten wordt in samenspraak besloten of de gesprekken op de werkplek of in de praktijk plaatsvinden.


Coachtraject individueel:

Jouw hulpvraag is altijd leidend. Gemiddeld duurt een coachingtraject 6 sessies van een uur. Verschillende technieken en methodieken worden ingezet om te komen tot een groeiproces met betrekking op uw hulpvraag. Je kan hierbij denken aan NLP, Mindfulness, visualisatie oefeningen, kernkwadranten, innerlijke stem, G-schema, etc. Elk coachingtraject is maatwerk. Samen evalueren we regelmatig om zo tot een passend traject te komen. Aan het einde van het traject dragen we er samen zorg voor dat je een concreet plan hebt om het geleerde te borgen en goed zelfstandig verder te kunnen. 


Coachtraject kleine groep:

Een kleine groep bestaat uit maximaal 4 personen.
Elke bijeenkomst bevat stukje theorie, bezinning en reflectie op eigen denken / handelen, mindfulness oefening voor bewustwording van lijf en geest of relaxatie oefeningen.
Aan het begin van de bijeenkomst pakken we terug op de vorige. Wat heeft dit met je gedaan? Bij een thuisopdracht reflecteren we op hoe het gegaan is, wat gedaan heeft. Vanuit daar kijken we vooruit en zetten we een volgende stap richting je doel.
Halverwege en aan het eind van het traject vinden evaluatiegesprekken plaats. Aan het einde van het traject dragen we er samen zorg voor dat je een concreet plan hebt om het geleerde te borgen en goed zelfstandig verder te kunnen.

Ben je geinteresseerd en wil je direct aan de slag, neem dan gerust contact met me op!